Nữ cao đầu gối Socks

Chi tiết thông tin của đây sản phẩm THE hình ảnh của của chúng tôi nhà máy tất cả các loại sock, chúng tôi có thể cung cấp! Dịch vụ của chúng tôi! Bít tất chơi gôn quy trình sản xuất từ nguyên liệu vào nhà máy để nhà máy hoàn thành vớ, có rất nhiều các quá trình phải được thực hiện trong điều kiện nhất định và dưới...
Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

overviewmore productsOEMcertificatetransaction process

Nữ đầu gối cao vớ:

Đàn hồi cao quấn: nó không phải là mòn lỏng cho một thời gian dài, và nó không phải là chặt chẽ và đã không có hạn chế.

Ba chiều gót chân: thoải mái phù hợp với những đường cong của bàn chân và gót chân là mòn và bền hơn.

Gia cố mối nối đầu: sock toe là phẳng và wearable và thoải mái.

Yêu cầu thông tin