Tuần này chúng tôi di chuyển vào văn phòng mới của chúng tôi

- Nov 12, 2018-

Thật là mệt mỏi trong những ngày này. Nếu bạn hỏi tôi tại sao, haha, bởi vì chúng tôi đã rất bận rộn chuyển đến văn phòng mới của chúng tôi gần đây. Đây là một tin tuyệt vời cho công ty của chúng tôi. Nó cũng là một dấu hiệu của sự tiến bộ của công ty chúng tôi. Chúng tôi đã mua văn phòng mới và tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn. Đính kèm một số hình ảnh, và chào mừng đến thăm văn phòng của chúng tôi.

socks company


China socks factory


socks supplier