Bốn yếu tố vớ chất lượng cao

- Aug 24, 2018-

Đầu tiên, chất lượng xuất hiện của vớ


Điều đầu tiên người tiêu dùng nhìn thấy khi họ nhìn thấy nó là độ phẳng và độ mịn của mô hình dệt và mô hình của tất. Sự đối xứng của vớ là phẳng (không có nếp nhăn và phồng rộp rõ ràng của gót chân), và tất được đóng gói gọn gàng.


Thứ hai, chất lượng vốn có của vớ


Chất lượng bên trong của vớ trực tiếp ảnh hưởng đến sự thoải mái khi mặc là điều kiện chính. Kích thước kéo dài của đầu cao su có phạm vi tiêu chuẩn khác nhau cho các loại khác nhau, mật độ và kích thước tiêu chuẩn của tất, mật độ tốt của đường xương khâu, và độ bền màu. Tốt nhất là đạt đến mức bốn tiêu chuẩn quốc gia.


Thứ ba, cảm giác của vải


Vải là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cấp vớ. Cảm giác của vải là phương pháp đánh giá chất lượng vải. Cảm giác về vải có liên quan mật thiết với nguyên liệu xơ, sợi, độ dày vải, trọng lượng vải, cấu trúc, quá trình nhuộm và hoàn thiện. Đặc biệt, chú ý đến cảm giác.


Thứ tư, nội dung của các thành phần và hướng dẫn sử dụng


Nội dung của các thành phần của các sản phẩm vớ có liên quan chặt chẽ đến sự thoải mái khi mặc của sản phẩm và giá cả của sản phẩm. Do đó, người tiêu dùng nên chú ý nhiều đến nội dung của các thành phần trên sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, vv và nhãn được chia thành tên sản phẩm và phương pháp giặt. , số tiêu chuẩn sản phẩm, mức chất lượng sản phẩm, chứng nhận thanh tra, trang web, tên nhà máy, điện thoại và tám mục khác.