Bamboo Charcoal vớ hàng ngày bảo trì phòng ngừa

- Aug 03, 2018-

1. nó không phải là khuyến khích để liên hệ hoặc sử dụng nhiều hơn nước nóng 40 độ c trong một thời gian dài (hơn 3 giờ);

2, sợi tre vớ sử dụng ít kiềm xà phòng và chất lỏng rửa, không sử dụng nồng độ axit và kiềm mạnh mạnh mẽ, sử dụng các phương tiện chung (kiềm) làm sạch nguồn cung cấp;

3, không sử dụng vũ lực, ngồi xổm lại;

4. không sử dụng vũ lực để vít sau khi rửa, vắt ra nhẹ nhàng;

5, bít tất sợi tre rất thấm, vớ nên được thay thế thường xuyên;

6, thường xuyên cắt móng chân;

7. khi mặc, từ chối sock, đặt trên các ngón chân và lần lượt các vớ trở lên. Nó không phải là khuyến khích để sử dụng vũ lực.