Vớ thông thường

- Sep 05, 2018-

1. Socks máy được chia thành ống tiêm duy nhất và đôi ống tiêm, tất nhiên, vớ cũng được chia thành kim đơn và kim đôi. 2. Phương pháp nhận diện: Đảo ngược tất và nhìn vào tất. Nếu nó giống như mặt trước của tất, nó là một kim đôi. Nếu nó không giống nhau, có một dây buộc, đó là một vớ kim duy nhất. 3. Số lượng mũi khâu trong máy vớ là số mũi khâu trong vớ. 4.21, 32 dùng để chỉ độ dày của sợi bông hoặc sợi thực vật khác. Số càng cao, dòng càng mỏng. Nếu nó là sợi hóa học, nó được đại diện bởi D. Con số càng lớn thì dòng càng dày. 5. Sợi được bao phủ, thường được chia thành sợi polyester và sợi nylon, là hai dây và cùng nhau, được sử dụng như dây đáy của tất, và có độ đàn hồi. Nó không phải là một khái niệm với các sợi thông thường và không thể so sánh được. 6. Spandex thường không bị hỏng sau khi máy đang ở trên máy. Nếu bạn nhìn vào điểm số, nó không chặt chẽ, hoặc nơi nó được cạo.